.

هشت سال توی کما! باید مرگ سختی بوده باشد. با خودم فکر میکردم این هشت ساله به شارون چه گذشته است؟ از دید ما زندگی نباتی داشته است. اما روحش کجا بوده؟ فکرش را بکن! هشت سال بین مرگ و زندگی باشی.نه مرده باشی نه زنده.و تازه چه کسی میداند کما یعنی چه و در ان حال بر آدم چه میگذرد؟

قصاب صبرا و شتیلا ...یادم میاید مترجم شبکه نصر که بودم در این باره یک مستند ترجمه کردیم. و همانجا بود که فهمیدم چه جنایت عظیمی اتفاق افتاده. یادم نبود.خیلی از چیزهای آن دوره یادم رفته.اما امروز دوباره برایم زنده شد

مرگ سختی باید بوده باشد. همین ملاک خوبی است برای فهمیدن اینکه چگونه زندگی داشته است..

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهدی

گاهی بدجوری بعضی چیزا از یاد آدمی میره. مادرم که اول نفرین کردش و بعد هم به شیری که خورده و نتیجش این آدم شده اشاره کرد که شیر چطور آدمی نتیجش این میشه. ما هم اشاره به آمریکا و افرادی که ایشون رو مرد صلح و اینا نامیدن، همون کسایی که تو ختم و مراسم نلسون ماندلا شرکت کرده بودند و همونها نلسون رو به زندان انداخته بودن. دنیا دست کیا افتاده و ما داریم با چه کسایی مذاکره می کنیم. انگار که هیچ اصولی ندارن.صراطی ندارن. زنده رودی ندارن.