- سلام..

- سلام..

سلام، زیباترین واژه ها نیست؟

:)

/ 3 نظر / 19 بازدید
مهدی

سلام نقشیست که تو را حک می کند در شعاع ذهن ها و قطری دارد به بزرگی دل آدمی زیباترین نیست، ولی درش بدی ای وجود ندارد جز خوبی

مهدی

رفتن؟