خط موبایلم یکطرفه شده چون قبض را پرداخت نکرده ام. قبض را پرداخت کرده ام ولی لابد انقدر زیاد بوده که توی گلوی سیستم بانکی گیر کرده.

دارم فکر میکنم چه خط های ارتباطی دیگری توی زندگیم یکطرفه است.؟ که هرچه سیگنال میفرستم، نمیرسد.که هرچه برایم میفرستند، دریافت نمیکنم؟

کاش کسی هم بود که آدم میتوانست بنشیند برایش از این چیزها بگوید...

/ 1 نظر / 21 بازدید
مهدی

امیدوارم خداوند چنین شریکی رو براتون قرار بدن