یورونیوز بین ها میدانند که این شبکه خبری بخشی دارد به نام no comment یا بدون شرح که صرفا "تصویر" است بی هیچ توضیحی.توضیحش در خود تصویر نهفته است .خود تصویر انقدر گویاست که نیاز به هیچ حرفی اضافه بر صداهای موجود در خود تصاویر نیست.و زیبایی این بخش هم به همین است که چیدمان تصاویر گرفته شده از یک واقعه در کنار هم خود یک روایت داستانی از انچه رخ داده میسازد.
با شروع جنگ اخیر غزه این بخش هم هر بار به یکی از صحنه های بمباران ها و شلوغی های بعدش و تصاویر بیمارستانهای مملو از زخمی و سردخانه های لبالب از کشته و مردمی که بچه های کشته و کفن پوشیده را دیگر بی هیچ تشییعی خودشان دست میگیرند و به سمت گورستان میبرند، پرداخته.
امشب اما ، بخش بدون شرح یورو نیوز، تصاویری پخش کرد که برای اولین بار، مرا همان پای تلویزیون و قبل از رسیدن به اتاقم به گریه انداخت.
صحنه ای بود از مردمی که داشتند زخمی ها را داخل بیمارستانی میکردند.بعد همانطور که انها مشغول جابجایی زخمی ها بودند، انفجاری رخ داد میان یک عده از همان مردمی که تا دقیقه قبلش همه هم و غمشان رساندن زخمی ها از آمبولانس به بیمارستان بود. دود همه جا را سیاه کرد و حرکات شدید دوربین نشان میداد که فیلمبردار بیچاره هم یا زخمی شده یا به هرحال در حال دویدن و تقلاست. چند ثانیه بعد از انفجار صدای "هیأ هیأ" از اطراف دودها بلند شد و مردم به سمت آن نقطه هجوم بردند و باز ...باز انفجاری دیگر. اینجا بود که دوربین روی زمین افتاد و معلوم نیست چه بر سر فیلمبردارش آمد. اینجا تصویر قطع شد.و چند ثانیه بعد...دوباره و انگار با دوربین دیگری، تصاویر کشته هایی که دراز به دراز اطراف محل انفجار افتاده بودند نشان داده شد.کنار جوی آب...کنار زباله های تلنبار شده در یک گوشه دیگر ...و کمی جلوتر..تصویر کلوزآپی از پسر جوانی که روی زمین افتاده بود و نگاهش به سمت دوربین بود.بیش از هر چیز، بیش از درد، بیش از رنج یا نفرت، یکجور "بهت" غریب توی نگاهش موج میزد .یک "چرا" ی خیلی بزرگ.یک "چرا" ی بهت آمیز بزرگ.به بزرگی همه تاریخ ، شاید...انگشت اشاره دست راستش را بالا آورده بود.اول فکر کردم مثل اکثر آدمهای تصاویر این روزهای غزه دارد هفت آزادی را با انگشتانش درست میکند.کمی که دقیق تر شدم دیدم هفت نیست. فقط انگشت اشاره است که رو به آسمان بلند شده و دارد به بالا اشاره میکند.
"بدون شرح" یورونیوز، با تصویر آن نگاه محتضر بهت زده و انگشت اشاره رو به آسمانش، تمام شد...

/ 1 نظر / 20 بازدید
مهدی

اسرائیل دوم هم تشکیل شده. داعشی هارو می گم.