سلام زنده رودم.

یک مقداری کنترل اوضاع از دستم خارج شده! چند روزی است (تقریبا یک هفته است) که درست کار نمیکنم.ورزش هم نمیکنم! برنامه ریزی میکنم و همیشه از آن عقبم.یک طور بدی تمایل دارم که "هیچ" کار نکنم و فقط وقت تلف کنم! باید جلوی این قضیه را از یک جایی بگیرم.میدانم دلیلش چیست.الان طوری شده ام که انگار یک طرف مغزم سوراخ شده و هرچه انرژی ذهنی دارم دارد نشت میکند(حالت تکراری است میدانم). فکرم به هزار و یک جا هست.و نمیدانم چه طور باید مدیریتش کنم.باید تمرکز کنم.بدون تمرکز نمیتوانم لحظه هایم را مدیریت کنم.

باید افکارم را بنویسم.ولی نمیتوانم. از یک جایی به بعد نمیشود نوشت. بس که همه چیز با هم قاطی شده. این همه حرف را میشود در چند جمله هم خلاصه کرد و رفت.ولی انگار من نیاز به پرحرفی دارم.باید خودم را تحلیل کنم ولی حوصله اش را ندارم.

/ 0 نظر / 2 بازدید