چه میخواهید از جانم؟دارید میروید.خوب بروید. پیام دادنتان چیست؟ اصلا دلم نمیخواهد کسی از من حلال وایی بخواهد .دلم نمیخواهد مسافر اربعینی برای من پیام بدهد.موبایلم تقریبا همه روز خاموش است.تا به ضرورتی روشنش میکنم، یک پیام نازل میشود که مثل ناخن روی تخته کشیدن ها دوران بچگی روی اعصاب است. بروید خوب. به سلامت بروید.پیام دادنتان دیگر چیست؟نمیفهمید دل آدم ریش میشود؟اینقدر فهمیدنش سخت است؟

 

کاش خداحافظی نکنند مسافران اربعین کربلا، از جامانده ها..

/ 0 نظر / 20 بازدید