تا چند دقیقه دیگر...

تا دقایقی دیگه، بازی ایران و نیجریه..."

"بیاین باهم ببینیم، بازی ملی پوشا..."حالا دس...حالا رقص...

تا چند دقیقه دیگر، چند جنایت دیگر؟چند گلوله توی گوشت دیگر؟ چند سر بریده احتمالی دیگر؟چند زن تجاوز دیده دیگر؟چند آواره دیگر ؟ چند کز کرده از وحشت دیگر، کنج خانه هایی که هر لحظه ممکن است با هجوم یک مشت وحشی زیر و رو شود؟؟؟

دلم نمیخواهد فوتبال ایران و نیجریه ببینم. دلم بهم میخورد از رقص رقاصه های نیمه لخت توی ماهواره کنار دست شهرام شب پره یا هر خر دیگری که دارد برای تیم ملی میخواند. دارم به دنیایی فکر میکنم که خون مسلمانانش ظاهرا کمرنگ تر از خون بقیه مردمانش از آب در آمده.دارم به "شیعه کشی" های در کمال وقاحت و بیشرمی یک مشت از حیوان پست تر فکر میکنم. جام جهانی برزیل؟؟؟؟ ایران و نیجریه؟؟؟؟ چه مهم؟ سرمان را به کدام آخور گرم کرده اند و چرا؟؟ به این فکر کنیم که چرا؟؟؟ این شلوغی ها ، پوشش کدام نقشه پشت پرده ای است که بخاطرش باید سر دنیا یک چند صباحی گرم بشود با مقداری خون ناقابل بچه شیعه ها و جام پر زرق و برق فوتبال؟؟

این روزها فکر میکنم روی پیشانی هایمان باید بدهیم بنویسند :" از بشر بودن پشیمان گشته ایم/مرحمت فرموده ما را خر کنید!"

روی پیشانی هایمان، یا زیر پرچم داعشی ها.در ادامه آن لااله الله و محمد رسول الله "وقیح" شان.....

/ 0 نظر / 21 بازدید