تمامی ورک شاپ های اعتقادی آدم ها بلاخره یک جایی باید تبدیل به عمل شود. خدا نمیگذارد آدم توی ورک شاپ گرم و نرم "نظر" مدت زیادی خوش بگذراند. بلاخره هر آدمی یک روز باید با این آیه رو در رو قرار بگیرد که "احسب الناس ان یترکوا ان یقولو امنا و هم لا یفتنون؟؟؟"

زیاد از تنهایی اینجا نوشته ام. و حالا میفهمم که به سمت یک آزمایشگاه عملی سوق داده شده ام. اینجا جایی است که باید بیخیال وابستگی ها شوی. و با خودت یک تصمیم بزرگ بگیری.اینکه هرگز باور به تنهاییت را با "توهم" بودن کسی زیر سوال نبری.

 

باید روی پای خودم بایستم.هر باید ی هم از یک جایی به بعد باید توی زندگی آدم استارت بخورد. "باید" یاد بگیرم که کارم را خودم انجام بدهم.بدون حساب کردن روی کمک هیچ کسی...

/ 0 نظر / 2 بازدید