من نمیفهمم اینایی که میان از این پیامای تکراری مینویسن که" وب زیبایی داری به ما هم سربزن" دقیقا منظورشون از زیبایی "وب" چیه؟یعنی وب من الان چشم و ابروش قشنگه؟قد و بالاش رعناست؟موهاش فرفریه؟چشاش اهوییه؟چیش زیباست دقیقا؟مگه صفت زیبا به هر چیزی اطلاق میشه آخه مسخره ها؟اخه بیکارها؟

چیکار کنم کسی نتونه اینطوری پیام بذاره ؟