لوح را خواندم و دلم لرزید.

من سید مهدی فاطمی را درک نمیکنم.

ولی اگر واقعا او، کسی باشد که پا به پای تمام جهالت های من میسوزد و عمری است در انتظار ظهور، حرا نشین قلب من است، “اگر واقعا باشد”…
فکر میکنم اگر واقعا باشد، من چه خسران زده بیچاره ای هستم.که عمری دنبال هر محبت و رابطه ای دویدم و وقت گذاشتم، اما ذره ای دلم نتپید برای تعریف یک رابطه فهم محور با چنین موجودی…

بخوانید اینجا را

http://louh.ir/eni/1392/11/04/%D8%B2%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86/